Tijdslijn

De wereld

Columbus zoekt een westelijke weg naar Indië en ‘ontdekt’ Amerika. Hij zet voet aan wal op het eiland Hispaniola, het huidige Haïti en de Dominicaanse Republiek.

Het rijk

Filips de Schone en koning Hendrik VII van Engeland tekenen het Magnus Intercursus waarmee de handelsbetrekkingen tussen de Nederlanden en Engeland hersteld worden.

Vichte

De heerlijkheid Vichte is 120 bunder groot (ongeveer 1,6 km²), waarvan de helft bos. Verschillende kleinere heerlijkheden in Tiegem, Ingooigem, Anzegem en Otegem zijn achterlenen van de heerlijkheden.  Het dorp maakt deel uit van het rechtsgebied van de kasselrij Oudenaarde.

Tijdslijn

De wereld

Vasco De Gama rondt de Kaap de Goede Hoop en vaart als eerste rond Afrika

Het rijk

Vichte

Tijdslijn

De wereld

In het Duitse Nürnberg vindt Peter Henlein het eerste zakhorloge uit. Het uurwerk is draagbaar maar niet erg precies!

Het rijk

Keizer Karel wordt geboren in Gent. Hij is zoon van  Filips de Schone en de Spaanse kroonprinses Johanna de Waanzinnige

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Leonardo Da Vinci schildert de Mona Lisa, toen gekend onder de naam La Gioconda.

Het rijk

Vichte

Tijdslijn

De wereld

In Rome wordt begonnen met de bouw van de Sint-Pietersbasiliek, de grootste kerk van de wereld. Ten behoeve van de bouw ontstaat een aflaathandel: zondaars verkrijgen de kwijtschelding van zonden in ruil voor betaling.

Het rijk

De latere keizer Karel V, amper zes jaar oud, wordt bij het plotselinge overlijden van zijn vader, Filips de Schone, vorst van de Nederlanden. Het regentschap wordt echter uitgeoefend door diens dochter, Margaretha van Oostenrijk die in 1507 landvoogdes wordt.

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Desidirius Erasmus schrijft met ‘Lof der Zotheid’ een bijtende satire op zijn eigen tijd.

Het rijk

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

Vichte

Bij zijn intrede in Gent slaat de jonge aartshertog Karel zijn trouwe aanhanger  Jacob van der Vichte tot ridder.

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

De jonge Karel volgt zijn gek verklaarde moeder op en wordt Koning van Spanje. Carlos V.

Vichte

Op 28 mei 1516 ontvangt Jacob van der Vichte de nieuwe Koning van Spanje op zijn kasteel te Vichte.

Tijdslijn

De wereld

Luther timmert 95 stellingen op de kerkdeur van Wittenberg en laakt de wantoestanden in de Kerk. Begin van de protestantse beweging. 

Het rijk

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Hernan Cortez begint aan de verovering van het Aztekenrijk (Centraal-Amerika) in naam van de Spaanse kroon.

Het rijk

Karel wordt keizer gekroond van het Heilig Roomse Rijk. Hij staat nu aan het hoofd van een rijk “waar de zon nooit ondergaat”. 

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Adriaan Floriszoon Boeyens, voormalig mentor van Karel V, wordt benoemd tot paus. Adrianus VI is tot op heden de enige paus uit de Nederlanden 

Het rijk

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

De Spaanse kroon stelt de inquisitie in als hard antwoord op het ontluikende protestantisme. Nog geen jaar later worden op de Markt van Brussel de eerste 'ketters ' verbrandt.

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

Vichte

Florentine Wielant, de echtgenote van Jacob Van der Vichte overlijdt. Ze wordt begraven onder een prachtige koperen grafplaat in de Oude Kerk van Vichte.

Tijdslijn

De wereld

De beroemde Vlaamse schilder Pieter Breughel de Oudere wordt geboren

Het rijk

Frankrijk verliest oorlog tegen Heilig Roomse Rijk en moet afstand doen van grote delen van huidige Noord-Frankrijk (Artesië en Kroon-Vlaanderen)

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

In Mechelen Margareta van Oostenrijk. Maria van Hongarije, de zus van de keizer,  volgt haar op als Landvoogdes van de Nederlanden.

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Lissabon wordt door een zware aardbeving en tsunami getroffen. Meer dan 30 000 mensen vinden de dood. 

Het rijk

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Francisco Pizarro verovert het Incarijk (Peru) in naam van de Spaanse Kroon

Het rijk

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

In zijn geboortestad Gent breekt een revolte uit tegen het repressieve bewind van Karel V. De Gentenaars worden hard gestraft. Hun bijnaam als ‘stroppendragers’ is geboren. 

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Meer dan 20 jaar na zijn revolutionaire ontdekking durft Nicolas Copernicus zijn stelling te publiceren dat de aarde om de zon draait. 

Het rijk

Vichte

Tijdslijn

De wereld

De pest waart door Europa

Het rijk

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

De Nederlanden worden nu voor het eerst eengemaakt, per officieel keizerlijk decreet: de ‘Pragmatieke Sanctie’.  

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

Karel V sterft in het Spaanse Yuste. Hij wordt opgevolgd door Filips V.

Vichte

Tijdslijn

De wereld

De inwoners van een klein dorp in het Engelse graafschap Cumbria stoten op een reusachtige voorraad grafiet. Na het goedje eerst te hebben gebruikt om runderen te merken vinden ze er het ‘potlood’ uit. 

Het rijk

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

Een “Beeldenstorm” woedt van Ieper tot Antwerpen. Het volk revolteert tegen kerk en koning. 

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

De 80-jarige oorlog breekt uit tussen de Spaanse kroon en protestantse opstandelingen. Nederland zal zich afscheuren. 

Vichte

Tijdslijn

De wereld

In Rusland beveelt Tsaar Ivan de Verschrikkelijke de vernietiging van de afvallige stad Novgorod. Zeker 10 000 inwoners vinden in de barbaarse aanval de dood.

Het rijk

In Allerheiligenvloed doet de grote watersnood verschillende dorpen voorgoed verdwijnen.

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

Op 4 november wordt Antwerpen door huurlingen van de Spaanse kroon geplunderd. Deze wreedheid gaat de geschiedenis in als de « Spaanse Furie ». 

Vichte

Tijdslijn

De wereld

Het rijk

1579

De Heer van Vichte, Philips I,  is krijgsgevangene in de Tachtigjarige Oorlog. De geuzen kregen hem allicht te pakken in de Slag bij Rijmenam. 

Tijdslijn

De wereld

Mercator tekent zijn beroemde wereldkaart. Zijn ‘projectie’ van de aardbol op papier wordt tot op heden gebruikt. 

Het rijk

Vichte

Katholieke ‘malcontenten’ heroveren Kortrijk op de protestanten. Vichte wordt bijna dagdagelijkse geplunderd door de garnizoenen van Outrijve en Avelgem.