Algemeen

De oudste vemelding als “Vebta” (verkeerde kopie van Vehta) dateert van 1119. In dat jaar erkent Lambertus, bisschop van Noyon en Doornik, de kerk die ridder Goswin op de nieuw ontgonnen grond “Vebta” gebouwd heeft als parochiekerk. Continue Reading

Algemeen

Vichte is een van de weinige parochies waarvan met zekerheid kan zeggen wanneer ze werd opgericht. Dit is dankzij de oorkonde ingeschreven in het cartularium van de Sint-Diederiksabdij bij Reims. Continue Reading

Algemeen

De dorpskermissen waren vroeger zo onontbeerlijk voor de gewone man als het “smout” op zijn boterham. Het waren dagen waar men er eens “uit” was. Van oorsprong zijn de kermissen kerkelijke feesten eigen aan ieder parochie. Men vierde de verjaardag van de wijding van de kerk (grote kermis) en het naamfeest van de patroonheilige (kleine kermis). In de streek spreekt men gewoonlijk over de ommegang, wanneer de kleine kermis bedoeld wordt.

Continue Reading

Algemeen

Voor het einde van de 19e eeuw was er in Vichte nauwelijks sprake van handel en nijverheid omdat iedereen er leefde van de landbouw, ook winkeliers en herbergiers waren meestal “landsman”. Armoede was te Vichte troef. Zelfgesponnen vlas moest in de winter al te vaak aangewend worden om schulden, gemaakt in de winter, af te betalen. Continue Reading