Algemeen

Van landbouwdorp tot textielcentrum

Voor het einde van de 19e eeuw was er in Vichte nauwelijks sprake van handel en nijverheid omdat iedereen er leefde van de landbouw, ook winkeliers en herbergiers waren meestal “landsman”. Armoede was te Vichte troef. Zelfgesponnen vlas moest in de winter al te vaak aangewend worden om schulden, gemaakt in de winter, af te betalen.

De crisis van de jaren 1840-1850 luidde echter de doodstrijd in van de huisnijverheid waarbij het hele gezin betrokken was. Ook de aardappelplaag van 1845 en de uitbraak van de typhus in 1847 deed ons dorp geen goed en er vallen in de strenge winters dan ook veel meer doden dan normaal. Het gemeentebestuur analyseerde de situatie en trof maatregelen om de hygiëne te verbeteren.

Bij de volkstelling van 1866 was er echter van nijverheid nog steeds geen sprake. Bij de nijverheidstelling van 1896 blijkt een eerste trend van industrialisering. Naast een brouwerij-mouterij Verhaeghe die vier man te werk stelt, heeft de cichoreifabriek van Gevaert 3 man personeel en een mandenmaker heeft 6 vlechters. Ook op textielgebied begint een en ander te veranderen. Er zijn 95 thuisweverijen: 86 stellen 111 personen te werk en verweven vlas, 8 verweven katoen en 1 weeft “ameublement”. De gebroers Adolf en Aloïs Steverlynck enerzijds en Ivo Bekaert anderzijds geven als patrons van de twee textielbedrijven de Vichtse thuiswevers steeds meer werk en in 1901 worden 28 industriearbeiders, die werken in hun fabrieken, geteld.  In 1906 zijn het er 72 geworden. Maar de echte doorbraak voor de textielnijverheid kom er in Vichte pas na WOI wanneer de textielbedrijven steeds talrijker worden.

Na de Tweede Wereldoorlog gaan meer en meer thuiswevers op eigen houtje fabriceren en door hun werklust, maar vooral door hun ondernemingstalent slagen zij er in hun bedrijven steeds verder uit te bouwen. Rijk aan initiatief zochten zij alsmaar naar nieuwe specialiteiten die de naam Vichte over heel de wereld bekend maakte. Opvallend is het aantal mensen dat op dat moment een job in Vichte uitoefent. In 1964 werken maar liefst 3162 mensen in onze gemeente, en dat tegenover 3058 inwoners. Meer tewerkgestelden dan inwoners, faut le faire!

Ondertussen zijn vele textielbedrijven en thuiswevers verdwenen door het mindere economische klimaat en de concurrentie uit het buitenland. In de industriezones (bvb Jagershoek) vinden we nu meer gediversifieerde bedrijven en dit bewijst dat Vichte een ondernemend dorp blijft.

bron: van der Vichte, Leonard Blockeel

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *